Sử dụng google Analytics công cụ quản trị website

25-02-2015|1031

Google Analytic là công cụ được cung cấp miễn phí bởi google giúp người dùng có thể thống kê lượt truy cập đến Website của mình. Đây là công cụ rất cần thiết để quản trị một Website bởi ngoài thống kê lượt truy cập, nó còn thống kê được người truy cập đến từ quốc gia nào, họ dùng trình duyệt gì, liên kết đến Website của bạn từ nguồn nào..

Với báo cáo SEO trong Analytics, bạn có thể dễ dàng so sánh các hiển thị và nhấp chuột của Google Web Search cho trang web của bạn với dữ liệu nguồn lưu lượng truy cập khác từ Analytics, chẳng hạn như các hiển thị và nhấp chuột AdWords có trả tiền. Bằng cách xác định các truy vấn Google Web Search hướng lưu lượng truy cập tới trang web của bạn, bạn cũng có thể tìm hiểu từ khóa AdWords nào có ý nghĩa nhất đối với các mục tiêu kinh doanh của mình. Ngoài ra, bạn có thể xác định cách tối ưu hóa trang web của mình cả về nội dung và chất lượng tìm kiếm.

Công cụ quản trị website google analitics

Sử dụng google Analytics công cụ quản trị website

*** Bài viết liên quan: Top 10 Công cụ quản trị website tốt nhất

Các báo cáo SEO trong Google Analytics xuất hiện dưới phần Nguồn lưu lượng trong tab Trang web của tôi của Analytics. Các báo cáo này cung cấp dữ liệu tổng thể sau về hiệu suất trang web của bạn trong các kết quả Google Web Search:

  • Truy vấn người dùng đã nhập để tiếp cận trang web của bạn
  • Số lần hiển thị của các URL của trang web trong trang kết quả tìm kiếm
  • Số lượng nhấp chuột vào các URL của trang web từ trang kết quả tìm kiếm
  • Tỷ lệ số nhấp chuột trên số lần hiển thị cho các URL của trang web
  • Vị trí trung bình của các URL của trang web trong các danh sách tìm kiếm
  • Các trang mà người dùng đã đến khi nhấp vào kết quả tìm kiếm liệt kê trang web của bạn
  • Các chỉ số này được mô tả chi tiết trong bài viết Báo cáo SEO.
  • Sử dụng Công cụ quản trị trang web

Nếu bạn đã sử dụng Công cụ quản trị trang web và Google Analytics, thì báo cáo SEO cung cấp chế độ xem hiệu suất trang web được thiết kế cho Analytics. Nếu bạn chưa từng sử dụng Công cụ quản trị trang web, thì bạn cần phải thêm trang web của mình vào Công cụ quản trị trang web để bắt đầu thu thập dữ liệu truy vấn tìm kiếm cho các báo cáo SEO trong Analytics.

 *** Bài viết liên quan: Quản trị nội dung website như thế nào

Tag: quản trị website, quan tri web, quan tri website, dịch vụ quản trị website, quản trị web, quản trị trang web, dịch vụ quản trị web, quan tri trang web, quan tri website hieu qua, quản trị website hiệu quả, cong cu quan tri webcông cụ quản trị trang web.

Nguồn: Infopowers

Hotline (04) 6681 3562
Ms Hằng Tư vấn Chat
Tư vấn hỗ trợ Chat